در پی درگذشت آقای علی اکبر هاشمی رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مراتب همدردی عمیق خود را با ملت ایران, جوامع اسلامی و مردم جهان ابراز می دارم.

در پی درگذشت آقای علی اکبر هاشمی رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مراتب همدردی عمیق خود را با ملت ایران, جوامع اسلامی و مردم جهان ابراز می دارم. علی اکبر هاشمی رفسنجانی شخصيتي قابل توجه بود، وی از ارکان اصلی ایران معاصر ، یک مبارز خستگی ناپذیر برای انقلاب اسلامی، قابل اعتماد ترین یار و پیرو بنیانگذار انقلاب اسلامی وًبعداز ايشان ، پیرو خستگی ناپذیر رهبر انقلاب اسلامي ایران ايت الله خامنه ای و نابغه سیاست و اقتصاد معاصر بود. ایشان چهره اي جهانی بودند که تاثير مهمي در سیاست بين الملل از خود به جای گذاشتند. و نام ایشان با حروف طلایی در تاریخ ایران و جهان اسلام ثبت خواهد شد.